Коли дають групу-довічно

При яких захворювань група інвалідності надається довічно та не потрібно повторно проходити медичні обстеження

За даними Державної служби статистики та Міністерства у справах ветеранів від березня 2023 року , в Україні мали інвалідність 2,7 мільйона цивільних осіб та майже 500 тисяч учасників бойових дій. Через війну кількість інвалідів зростає.   

Після проведенння діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, які спричиняють обмеження життєдіяльності, лікарсько-консультативні комісії дають направлення на проходження Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) з метою встановлення інвалідності.

Чи є перелік захворювань, за якими встановлюється інвалідність

Групу інвалідності встановлюють з огляду на ступінь обмеження життєдіяльності людини.

 • I група інвалідності (підгрупи А і Б) встановлюється людям із найважчим станом здоров’я, які не здатні до самообслуговування, самостійного пересування, спілкування, контролювання поведінки тощо. 
 • ІI групу інвалідності можуть отримати ті, хто має значне обмеження життєдіяльності, але не потребує постійного догляду або допомоги.
 • ІIІ група інвалідності надається особам, які мають помірні функціональні порушення й обмеження, потребують соціальної допомоги і соціального захисту. Люди з інвалідністю III групи можуть навчатися та працювати, однак за умови забезпечення їх реабілітацією, засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму.

В яких випадках група інвалідності надається довічно

Особи, яким встановлено будь-яку групу інвалідності, повинні  декілька разів на кілька років проходити медичне обстеження. За рішенням комісії, якщо  стан людини покращився, інвалідність можуть скасувати.

Питання встановлення інвалідності регламентується Постановою КМУ № 10 від 21.01.2015 р. Вона містить чіткий перелік станів, за яких група інвалідності встановлюється довічно.

Перелік захворювань та станів для встановлення довічної ІА групи інвалідності:

 • Кукси обох верхніх кінцівок – на рівні плеча; кукси двох нижніх кінцівок – на рівні гомілки та вище у поєднанні з куксою однієї верхньої кінцівки.
 • Злоякісні новоутворення, зокрема лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин (з метастазами та рецидивами; тяжкий загальний стан з вираженими проявами інтоксикації, кахексії та розпадом пухлини).
 • Психічні розлади зі стійкими, значно вираженими психопатологічними синдромами (деменція; олігофренія: ідіотія, імбецильність; недоумкуватість внаслідок шизофренії та епілепсії).
 • Хвороби центральної та периферичної нервової системи з прогресуючим перебігом, наслідки травм та інших захворювань нервової системи із незворотними, значно вираженими порушеннями рухових, мовних та зорових функцій.
 • Різко виражена контрактура або анкілози плечових, ліктьових, променево-зап’ясткових суглобів верхніх кінцівок чи кульшових, колінних, гомілково-ступеневих суглобів нижніх кінцівок у функціонально невигідному положенні (у разі неможливості ендопротезування).
 • Сліпота на обидва ока із загальною соматичною патологією, що призводить до високого ступеня втрати здоров’я та повної залежності від інших осіб.
 • Ампутація нижніх кінцівок на рівні стегна або однієї верхньої кінцівки.
 • Повна глухота.

Стани, за яких встановлюється  довічна ІБ групи інвалідності:

 • Двобічний анофтальм (відсутність очей, вроджені рудиментарні очні яблука).
 • Сліпота на обидва ока внаслідок стійких незворотних змін.
 • Кукси обох нижніх кінцівок на рівні нижньої третини стегон та вище.
 • Хвороби центральної та периферичної нервової системи з прогресуючим перебігом і наслідки травм та інших уражень нервової системи з незворотними, значно вираженими порушеннями рухових, мовних та зорових функцій (верхня або нижня параплегія, геміплегія, виражена атаксія, тотальна афазія, повна сліпота тощо).
 • Захворювання нирок IV та V ступенів, які лікуються шляхом застосування програмного гемодіалізу.
 • Захворювання серцево-судинної системи, які призвели до недостатності кровообігу ІІБ – III ступенів за неефективності реабілітаційних заходів.
 • Хвороби органів дихання з прогредієнтним перебігом, що супроводжуються стійкою легеневою недостатністю III ступеня, в поєднанні з недостатністю кровообігу ІІБ – III ступенів.
 • Психічні захворювання: люцидна кататонія, яка триває понад один рік, недоумкуватість внаслідок епілепсії з частими (15 і більше разів на місяць) епілептичними нападами.
 • Двобічна відсутність чотирьох, трьох пальців кистей, включаючи перший.
 • Кукси верхніх кінцівок на рівні передпліччя у різних поєднаннях.
 • Різко виражена контрактура або анкілоз суглобів китиць у функціонально невигідному положенні.

Перелік станів для встановлення довічної II групи інвалідності:

 • Цироз печінки з гепатоспленомегалією і портальною гіпертензією III ступеня за неефективності реабілітаційних заходів.
 • Відсутність однієї легені та хронічна легенева недостатність II ступеня внаслідок патологічних змін другої легені.
 • Стійкий повний птоз на обох очах після всіх видів відновного лікування та необоротні зміни органу зору з гостротою зору з переносною корекцією 0,05 – 0,08 або концентричним звуженням поля зору до 20 градусів від точки фіксації на обидва ока або на око, що краще бачить.
 • Паркінсонівський синдром внаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним та постуральним синдромами.
 • Дефекти черепа (60 кв. сантиметрів і більше), не заміщені аутокісткою.
 • Екзартикуляція верхньої кінцівки в плечовому суглобі, екзартикуляція стегна.
 • Коротка кукса стегна у разі неможливості протезування.
 • Кукса обох гомілок.
 • Хибна кукса нижньої кінцівки або обох стоп на рівні суглоба Шопара у разі неможливості реабілітації та протезування.
 • Анкілоз або різко виражена контрактура кульшового суглоба (порушення функції суглоба III ступеня) з вираженою контрактурою, анкілозом колінного суглоба, ампутаційною куксою ступні на рівні суглоба Лісфранка та вищому рівні за неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів.
 • Кукса стегна чи гомілки в поєднанні з іншою незворотною патологією у разі неможливості реабілітації, що призводить у сукупності до обмеження життєдіяльності II ступеня.
 • Деформація грудної клітини внаслідок резекції п’яти та більше ребер за наявності легеневої недостатності II ступеня.
 • Кукса верхньої або нижньої кінцівки, поєднана з глухотою на обидва вуха або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією.
 • Параліч або виражений парез однієї кінцівки, поєднаний з глухотою на обидва вуха або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією, або помірними розладами функції тазових органів.
 • Цукровий діабет (середнього або тяжкого перебігу) в поєднанні з ампутацією нижньої кінцівки на рівні верхньої третини гомілки та вище.
 • Калова (сечова) нориця, неприродний задній прохід за неефективності або наявності протипоказань до оперативного втручання.
 • Кукса стегна за помірного порушення рухових чи статичних функцій іншої нижньої кінцівки (деформуючий артроз кульшового суглоба I-II ступенів, неправильно зрослий злам стегнової кістки зі скривленням осі, вкорочення кінцівки на 2-3 см, фіброзний анкілоз колінного суглоба, помірна контрактура колінного суглоба, помірна контрактура скокового суглоба, порушення функції суглоба II ступеня).
 • Стан після трансплантації внутрішніх органів за умови сприятливого перебігу післяопераційного періоду.
 • Стан після ендопротезування двох суглобів (кульшових, колінних) у різних поєднаннях.
 • Психічне захворювання, інвалідність внаслідок якого триває понад десять років.
 • Єдина функціонуюча нирка за наявності хронічної ниркової недостатності III ступеня.

У яких випадках вставнолюють довічну ІІІ групу інвалідності:

 • Відсутність одного ока.
 • Стійкий повний птоз на одному оці після проведення усіх видів відновного лікування.
 • Сліпота на одне око або ураження обох очей.
 • Двобічна глибока туговухість з підвищенням порогів повітряної провідності 86 дБ та більше на частотах 500-4000 Гц у разі неможливості хірургічної корекції.
 • Стійка трахеостома.
 • Стеноз гортані II – III ступенів внаслідок травматичного або інфекційного ураження нервово-м’язового апарату гортані з одно- або двобічним парезом і стійкою дисфонією у разі неможливості або неефективності хірургічного лікування.
 • Стійка афонія органічного ґенезу.
 • Дефект щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування та ковтання і призводить до помірно вираженого дефіциту ваги тіла.
 • Спотворюючі обличчя рубці та дефекти, які не піддаються хірургічно-косметологічній корекції.
 • Карликовість із зростом нижче ніж 130 см у чоловіків та 120 см у жінок.
 • Помірна сенсорна афазія за неефективності логопедичної реабілітації.
 • Параліч кисті за неефективності фізичної реабілітації.
 • Помірний парез верхньої або нижньої кінцівки, що супроводжується значним обмеженням обсягу активних рухів в усіх суглобах за неефективності фізичної реабілітації.
 • Чужорідне тіло в речовині головного мозку (внаслідок травми), якщо травма супроводжувалась абсцесом мозку або менінгоенцефалітом (введення чужорідних тіл у речовину головного мозку з метою лікування не є дефектом, і група інвалідності встановлюється залежно від порушень нервової системи та психіки).
 • Дефект кісток черепа (3 кв. см і більше), не заміщений аутокісткою.
 • Паркінсонівський синдром внаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з помірно вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним та постуральним синдромами.
 • Кукса верхньої кінцівки на рівні променево-зап’ясткового суглобу та вище.
 • Хибний суглоб плеча або обох кісток передпліччя.
 • Відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого.
 • Відсутність трьох пальців кисті, включаючи перший; анкілоз чи виражена контрактура тих самих пальців у функціонально невигідному положенні.
 • Відсутність першого та другого пальців з відповідними п’ястковими кістками.
 • Відсутність перших пальців обох кистей.
 • Відсутність трьох пальців кистей з відповідними п’ястковими кістками.
 • Кукса стегна чи гомілки.
 • Кукса стопи на рівні суглоба Лісфранка або на вищому рівні.
 • Двобічна кукса стопи з резекцією голівок плюсневих кісток за Шарпом.
 • Різко виражена контрактура чи анкілоз двох скокових суглобів; різко виражена контрактура чи анкілоз скокового суглоба з розташуванням стопи у функціонально невигідному положенні.
 • Різко виражена контрактура чи анкілоз кульшового або колінного суглоба.
 • Вроджений чи набутий вивих одного кульшового суглоба із значним порушенням функції.
 • Деформація грудної клітки внаслідок резекції трьох та більше ребер за наявності легеневої недостатності I ступеня і вище.
 • Хибний суглоб стегна чи обох кісток гомілки або великої гомілкової кістки за неефективності реабілітаційних заходів після п’яти років спостереження.
 • Нестійкий колінний чи кульшовий суглоб з вираженим порушенням функції кінцівки.
 • Укорочення нижньої кінцівки на 7 сантиметрів і більше.
 • Ендопротез колінного чи кульшового суглоба або діафізу великих трубчастих кісток.
 • Сколіоз III ступеня, кіфосколіоз III ступеня з наявністю легеневої недостатності II ступеня, або сколіоз чи кіфосколіоз IV ступеня.
 • Анкілоз або різко виражена контрактура плечового або ліктьового суглоба у функціонально невигідному положенні. Розбовтаність плечового або ліктьового суглоба у поєднанні з несправжнім суглобом однієї з кісток передпліччя за неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів.
 • Контрактура передпліччя в положенні повної пронації.
 • Ішемічна контрактура Фолькмана з вираженим порушенням основних функціональних захватів кисті.
 • Деформуючий артроз кульшового суглоба IV ступеня з порушенням функції суглоба III ступеня та вище за неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів.
 • Екстирпація шлунка, тотальна колопроктектомія, панкреатоектомія за наявності цукрового діабету.
 • Первинний (тотальна тиреоїдектомія) або вторинний (внаслідок патології гіпофізу) гіпотиреоз у тяжкій формі в стадії субкомпенсації або декомпенсації за неефективності адекватного лікування.
 • Первинна (двобічна адреналектомія) або вторинна (внаслідок патології гіпофізу) надниркова недостатність у тяжкій формі.
 • Чужорідне тіло в серцевому м’язі чи у перикарді внаслідок травми (поранення), штучний клапан серця, функціонуючий кардіостимулятор (введення чужорідних тіл у судини серця, міокард, перикард з метою лікування або діагностики не є дефектом, і група інвалідності встановлюється залежно від порушень функції серцево-судинної системи та обмеження життєдіяльності хворого).
 • Єдина функціонуюча нирка.
 • Відсутність однієї легені.
 • Двобічна мастектомія.
 • Однобічна мастектомія внаслідок злоякісного новоутворення.
 • Мікроцист (70 куб. см та менше) або відсутність сечового міхура.
 • Цистектомія з транслокалізацією сечоводів у кишківник.
 • Рідкісні (орфанні) генетичні захворювання, що потребують постійної специфічної обов’язкової терапії.
 • Розширена екстирпація матки з додатками за наявності онкологічних захворювань.
 • Травматична кастрація у чоловіків.

Передає: ТСН

Поділитися