Фінансова допомога для батьків, які доглядають за хворими дітьми. Що потрібно для цього

Нова постанова Уряду дасть можливість українцям, які доглядають за хворими дітьми, отримати фінансову допомогу.

Відповідно до постанови від 28 листопада 2018 року № 996, отримати допомогу можуть батьки або усиновлювачі. Також на допомогу можуть розраховувати батьки-вихователі, піклувальники, або ті, хто постійно проживають з дитиною.

Які потрібно зібрати документи:

1) разом з копією паспорта потрібно подати заяву законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною відповідно до форми, затвердженою Мін’юстом.

2) копія свідоцтва про народження дитини, також має бути оригінал.

3) документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);

4) необхідно отримати довідку про захворювання дитини.

При яких захворюваннях може бути виділена допомога:

Тяжке перинатальне ураження нервової системи,

тяжка вроджена вада розвитку,

рідкісне орфанне захворювання,

онкологічне, онкогематологічне захворювання,

дитячий церебральний параліч,

тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),

гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня,

про те, що дитина отримала тяжку травму,

потребує трансплантації органа,

потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ.

Цю допомогу можуть призначити, не зважаючи на інші виплати, що отримує родина.

На кожну хвору дитину допомога призначається у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та виплачується протягом шести місяців.

У разі коли в період виплати допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, дитині встановлено інвалідність, така допомога виплачується до дня встановлення інвалідності.

 

Джерело